සමාජ සත්කාර

ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් මාස තුනකට වරක් ඉතා දිළිදු ගම්මාන තෝරාගන පාසැල් දරුවන්හට පාසැල් පොත්පත් බෙදා දීම, ආහාරමළු බෙදා දීම, ආබාදිත පුද්ගලයන් හට රෝද පුටු අත්වාරු බෙදා දීම, ඇස්කණ්නාඩි බෙදා දීම ආදී පිංකම් මෙන්ම නිවාස නොමැතිව කූඩාරම්වල ජීවත්වන ඉතාම අසරණ පවුල් තෝරාගෙන සැදැහැවතුන්ගේ ආධාර උපකාර ඇතිව නිවාස ඉදිකර දීම ආදී සමාජ සත්කාරයන් රැසක් සිදුකරනු ලබයි.

ඒ සදහා ඔබද දායක වීමට කැමති නම්

  • පාසැල් දරුවන් උදෙසා - පාසැල් පොත්, බෑග් ආදී පාසැල් උපකරණ මගින්ද
  • ආබාධිත පුද්ගලයන් හට - රෝද පුටු, අත්වාරු ආදී උපකරන මගින් ද
  • ඉතා දිලිදු මිනිසුන් හට - වියලි ආහාර මළු සහ හොද තත්වයේ රෙදි පිලි මගින් ද
  • නිවාස ඉදිකිරිමේ කටයුතු සදහා - මුදලින් සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සපයා දී මෙන්ද උපකාර කල හැකිය

මෙම සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් සදහා ඔබට මුල්‍යමය ආධාර ලබාදිය හැකි ක්‍රම

Money Gram මගින්ද Western Union මගින්ද මුදල් ආධාර ලබාදිය හැකිය. එහිදී Galigamuwe Gnanadeepa Thero යන නමින් මුදල් තැම්පත් කොට ඔබගේ නම ලිපිනය සමග PINඅංකය අප වෙත ලබා දීමෙන් ආධාරකල හැකිය.

සමාජ සත්කාරයන් වෙන්වෙන්ම වෙන්වු ගිණුමකට මුදල් තැම්පත් කල හැකි නම්

 

 
සම්පත් බැංකුව - කෑගල්ල ශාඛාව
106453288241
ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි

 

යන ගිණුමට මුදල් තැම්පත් කොට ඔබගේ නම, ලිපිනය, පිං අනුමෝදන් කල යුතු අයගේ විස්තර සහිතව මුදල් තැම්පත් කල රිසිට්පතේ පිටපතක් අපගේ ලිපිනයට‍ එවන්න.

එවිට අප විසින් පිං අනුමෝදන් කිරීමේ පත්‍රිකාවක් සමග රිසිට්පතක් ඔබගේ නිවසටම එවනු ලබයි.

 

2014-01-09 නව වසරේ පිංකම - මුල් ගල තැබීම

 

View the embedded image gallery online at:
http://ourbuddhist.com/index.php/socialhelp#sigFreeId932bd653aa

 

2013-04-10 පාසැල් ළමුන් 300කට පාසැල් උපකරණ බෙදාදීම

 

View the embedded image gallery online at:
http://ourbuddhist.com/index.php/socialhelp#sigFreeId4ffd9ea30e

 

2013-04-10 නන්දිකඩාල් කලපුවේ පවුල් 500කට රෙදිපිලි වියලි ආහාර බෙදාදීම

 

View the embedded image gallery online at:
http://ourbuddhist.com/index.php/socialhelp#sigFreeId29592ea100