2014 නව වසරේ පිංකම

අබාධිත වු අසරණ පුතුකුට හා මවකට නිවසක් ඉදිකරදීම පිණිස කටාර් රාජ්‍යෙය් සේවය කරන ශ්‍රී ලංකීය පිංවතුකුගේ ආධාර ඇතිව කඩුවෙල ප්‍රදේශයෙන් පරිත්‍යාග කල පර්චස් 5ක භූමි භාගය තුල ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ මුලිකත්වයෙන් 2014-01-09 දින සුභ මොහොතින් මුල් ගල තැබු දා