ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ සාසනික මෙහෙවර උදෙසා ත්‍රෛයිනිකායික සංඝසභාව මගින් රාජ්‍ය ගෞරව සහිත ගෞරව උපාධි සන්නස් පත්‍රය ප්‍රධානය කල දා

ශ්‍රි ලංකා අමරපුර නිකායේ මහා නායක අම්බලම්ගොඩ ශ්‍රී සුමන්ගල මහා නායක හිමියන්, ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ අනු නායක කොටගොඩ ධම්මාවාය අනු නායක හිමියන්, ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනු නායක මඩතියවෙල ශ්‍රී මේධංකර නාහිමියන්, මත්වතු මහා විහාරයේ ලේඛධිකාරි ශ්‍රී මේධංකර විමලබුද්ධි නාහිමියන් ඇතුලු මල්වතු අස්ගිරි අමරපුර රමඤ්ඤ යන නිකායන් හී ත්‍රෛයිනිකායික සංඝ සභාව මගින් 2013-12-07 දින පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් වෙත

ගුණෝප ලක්ෂිත, අසරණ සරණ, මානව හිතවාදි, සාසනධජ, විචිත්‍ර භානක, පරිත්ත භානී, සාසන සෝබන, බුද්ධ සාසන කීර්ති ශ්‍රී ලෝකේෂ්වර

යන මෙම ගෞරවනාම සම්මාන උපාධි සන්නස් පත්‍රය ප්‍රධානය කරන ලදී. රජය වෙනුවෙන් ගරු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, අමාත්‍ය ටි. බී එකනායක, ජනාතිපති සම්බන්ධිකාර ලේකම්තුමන්ලා ඇතුලු ආණ්ඩුකාරවරුන්, ප්‍රභූවරුන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් එම ගෞරව සම්මාන උපාධිය ප්‍රධානෝත්සවය සිදුවිය