භාවනා

පෙරවදන

2550 වැනි බුද්ධ ජයන්තිය ගෙවී යන මේ යුගය තුළ වෙන කවරදාටත ්වඩා බදුුරජාණන ්වහනේස ්වදාළ ධර්මය පළිබිඳ කතාබස ්කරන” වැඩිහටිියන ්පමණක ්නොව තරුණ තරුණයින් පවා වැඩි වැඩියෙන් භාවනාවට නැඹුරු වන යුගයක්ව ඇත’ මේ හේතුව නිසා යලිත් මේ ලක් දෙරණ තුළ සිීල” සමාධි” ප‍්‍රඥා වඩන ධර්මාවබෝධයකින් යුතු සැබෑ බෞද්ධ සමාජයක් බිහිවෙමින් පවතිී’ 

 ”මහණෙනි” සසර දුකින් එතෙර වීම පිණිස ඇත්තේ එකම මාර්ගය යි’ කෙලෙස් නිසා දුකට පත් වී සිටින සත්වයන් ගේ පිරිසිදු භාවය පිණිසත්” සෝක වැලපීම් වලින් නිදහස් වීම පිණිසත්” කායික මානසික දුක් දොම්නස් වලින් අත් මිදීම පිණිසත්” චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීම පිණිසත්” ඒ අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිසත් ඇත්තේ සතර සතිපට්ඨානය ම වැඞීම යි’”           (අම්බපාලී සූත‍්‍රය - සංයුක්ත නිකාය*

 එපමණක් නොව මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වදාළේ” 

 ”උතත්යි තාපසය” අතතීයෙ ්යම් කෙනෙක ්නවින ්අවෙ- බා්ධ කළා හූ ද” අනාගතයේ යම් කෙනෙක් නිවන් අවබෝධ කරන්නා හූ ද” වර්තමානයේ යමෙක් නිවන් අවබෝධ කරත් ද” ඒ සියලූ දෙනාම සිත අපිරිසිදු භාවයට පත්කරන අකුසල ධර්ම දුරු කොට සතර සතපිට්ඨානයෙ ්මනා කොට සති පහිටිවුා ගෙන අවබෝධය පිණිස උපකාර වන බොජ්ඣංග ධර්ම හත වැඞීමෙන් ම ය’”          

 බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සපරියාප්තික නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්මය අකාලික ය’ එම අකාලික ධර්මය වර්තමානයේ ජීවත් වන බුද්ධිමත් මිනිසුන් හට අවබෝධ කළ හැකිය’ ධර්මයට අනුකූලව නුවණින් විමසීමේ හැකියාව ඇති බුද්ධිමත් මිනිසුන් මේ සමාජය තුළ කෙතරම් සිටිය ද” ඔවුන් හට නිවැරදි ලෙස නිවන් මඟ පෙන්වා දෙන ගුරුවරුන්” කල්‍යාණ මිත‍්‍රයන් සොයා ගැනිීම සංකීර්ණ ගැටළුවක් වී ඇත’ 

 එම සංකීර්ණ ගැටළුව මඟ හරවමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්මයට අනුව නිවන් අවබෝධය පිණිස වැඩිය යුතු සතර සතිපට්ඨාන භාවනාවන් ඉතාමත් විස්තරාත්මකව” ප‍්‍රායෝගිකව දියුණු කරගන්නා ආකාරය සරල බසින් මෙම ග‍්‍රන්ථය තුළින් ඔබට පහදා දෙයි’

 මේ ජීවිතයේ දී ම ධර්මාවබෝධය ලබන මඟ භාවනා නමින් ඔබ අතට පත්ව ඇති මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය තුළ සතර සතිපට්ඨානයේ කායානුපස්සනා කොටසට අයත් කායගතාසති භාවනාව” ආනාපාන සති භාවනාව” ඉරියාපථ භාවනාව” සම්පජාන භාවනාව යන භාවනාවන් නිවන් අවබෝධය දක්වාම දියුණු කරගන්නා ආකාරය ඉතාමත් විස්තරාත්මකව පහදා දී ඇත’

 ”පඤ්චසිඛ මාගේ ශ‍්‍රාවකයන් මා කියාදෙන ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගනිත් නම්” ඒ සියලූ දෙනාම සියලූ දුක් නිමා කොට අද අදම අරහත්වයට පත්වනු ඇත’ මා කියාදෙන ධර්මයෙන් වැඩි කොටසක් අවබෝධ කරගනිත් නම්” ඒ හැම දෙනාම අනාගාමී බවට මේ ජීවිතය තුළ පත්වනු ඇත’ ඊට අඩුවෙන් අවබෝධ කරත් නම්” ඒ සියලූ දෙනාම සකදාග ාමී වනු ඇත’ ඊටත් අඩුවෙන් අවබෝධ කරත් නම්” ඒ සියලූ දෙනාම සෝතාපන්න වනු ඇත’ ස්ථිරව ම නිවන් අවබෝධ 

කරනු ඇත’”           (මහා ගෝවින්ද සූත‍්‍රය - දීඝ නිකාය* බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇතුලත් මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය නිවන් අවබෝධය දක්වාම ඔබට මඟ පෙන්වන භාවනා ගුරුවරයෙකි’ ඔබේ භාවනාමය ගැටළු ඔබ ළඟම සිට ධර්මානුකූලව විසඳා දෙන” නිවන් අවබෝධය දක්වා ක‍්‍රමානුකූලව ඔබව රැුගෙන යන කළ්‍යාණ මිත‍්‍රයෙකි’  

 මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය ඔබ ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව පරිශීලනය කළ යුතු ය’ මෙම ග‍්‍රන්ථය කියවීමේ දී වරක් දෙවරක් නොව හොඳින් සිත එකඟ කරගෙන අඩුම තරමින් විසිපස් වතාවක් වත් කියවන්න’ මෙම ග‍්‍රන්ථයේ සඳහන් ධර්ම කරුණු නුවණින් විමසමින් යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදෙන්න’ එවිට කායානුපස්සනාව තුළ ඔබේ හිත පිහිටන ආකාරය ඔබටම ප‍්‍රත්‍යක්ෂ වනු ඇත’    

 මෙම ග‍්‍රන්ථය සකස් කිරීම තුළින් මා රැුස් කරගත් සියළු පින් මා හට උතුම් පැවිදි බව ලබාදුන් ගොඩකවෙල මල්වැස්සාවෙහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති අතිපූජනීය පාතකඩ සුමනතිස්ස ස්ථවිරයන් වහන්සේට ද” මාගේ පැවිදි ජවිීතයට ඉමහත ්අනගුහ‍්‍රයක ්කළ සයිළු භකිෂ්නූ ්වහනේසල්ා හට ද මේ ජීවිතයේ දිි ම ධර්මාවබෝධය පිණිස උපකාර වේවා! 

 එමෙන්ම බොහෝ කායික මානසික දුක් දොම්නස් විඳිමින්” මා හදා වඩා බුදු සසුනට පූජා කළ දෙමාපියන්ට ද” දහම් සේවා කටයුතු සඳහා මා හට බොහෝ උදව් උපකාර කරනා පින්වත් සියලූ දෙනාටද” ධර්ම මාර්ගයේ දී මෙත් සිතින් අතහිත දෙන සැමට ද ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා! 

 මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය මුද්‍රණ කටයුතු සහ බෙදාහැරීමේ කටයුතු ඉතා ශ‍්‍රද්ධාවෙන් යුතුව ඉටුකරදුන් සදීපා ප‍්‍රකාශන ආයතනාධිපත ි සරත ් වනන් අි ාරච්චි මහතාටද” කාර්ය මණඩ් ලයේ  සියලූ දෙනාටද ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා ! 

 මෙම ගන‍්‍රථ්යෙ ්පරිගණක අකෂ්ර සකස ්කරමින ්උපකාර කළ රෝහිත ජයලාල් පුතණුවන්ට ද” ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා! 

සැමට තෙරුවන් සරණයි !