ආරාම පුජා

හුදකලාව වන සෙනසුන් ඇසුරු කරමින් සමථ විදර්ශනා වඩමින් විමුක්තිය උදෙසා වෙහෙසෙන භික්ෂුන්වහන්සේලා හට අංගසම්පූර්ණ ආරාමයක් කරවා පූජාකිරීමට පුජ්ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් ඉදිරිපත් විය.  අනුව 2014/02/21 දිනට යෙදුනු පුජ්ය ගලිගමුවේ ඤාණදීපහිමියන්ගේ ජන්ම දිනය දිනමෙම ආරණයේ ඉදිකීරීම් නිමවා ආරණ්යයගත භික්ෂුන්වහන්සේලා හට පුජා කෙරුණි.

  හොරණදික්හේනපුර ප්රදේශයේ රමණීය බිමක ඉදිවුනු මේ ආරණ්ය තුල බුදු මැදුරක්, දානශාලාවක්, කුස්සියක්, භාවනාකුටි, සක්මන් මළු, සිවුරු පඩු ගැසීමට පඩුමඩුවක්,වතුර පහසුකම් ආදී ආරණ්යයක සියළු අංගයන්ගෙන් සමන්විතය. මෙවන් අටමහා කුසලයකට දායක වු, දැක බලා සතුටු වු සැදැහැවතුන් අප්‍රමාන පින් රැස්කරගත්හ. මෙ වන විට ගිලන් භික්ෂුන් වහන්සෙලා 25 නමක් ප්‍රතිකර ලබමින් වෑඩ වාසය කරයි.

මෙම ආරණයේ නව ඉදිකිරීම් සහ වෙනත් කටයුතු සදහා ඔබට මුල්යමය ආධාර ලබාදිය හැකිය.

ශ්‍රී සදහම් පදනම අමතා, වැලි, ගඩොල්, සිමෙන්ති ආදි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ආරණය භූමියට ගෙනවිත් බාර දීමට හැකිය.

Money Gram මගින්ද Western Union මගින්ද මුදල් ආධාර ලබාදිය හැකිය. එහිදී Galigamuwe Gnanadeepa Thera යන නමින් ද මුදල් තැම්පත් කොට ඔබගේ නම ලිපිනය සමග PIN අංකය අපවෙත ලබා දීමෙන් ආධාර කල හැක.

,

සම්පත් බැංකුව - කෑගල්ල ශාඛාව
106453288241
ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි

 

ආරණ්‍යය ඉදිකිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති ඉහත ගිණුමට මුදල් තැම්පත් කොට ඔබගේ නම, ලිපිනය පිං අනුමෝදම් කල යුතු අයගේ විස්තර සහිතව මුදල් තැම්පත් කල රිසිට් පතේ පිටපතක් පහත ලිපිනයට එවීමෙන් අප ආයතනය විසින් පිං අනුමොදන් කිරීමේ පත්‍රිකාවක් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ.

ශ්‍රි සදහම් පදනම, 294/7, තිසරමාවත අතුරුගිරිය.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://ourbuddhist.com/index.php/arama-puja#sigFreeId75744d9a87

ආරාමය ඉදිකිරිමේ නව ඡායාරූප

 

View the embedded image gallery online at:
http://ourbuddhist.com/index.php/arama-puja#sigFreeId1d6a67b45f